Bekeuring inzien

Op basis van jouw kenteken en beschikkingsnummer is het mogelijk om de beschikkingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te raadplegen.

Bekeuring zoeker:

CJIB bekeuringen

Gemeentelijke en buitenlandse bekeuringen

Bezwaar aantekenen

Ben je het met de beschikking niet eens dan kun je hiertegen beroep aantekenen. In je beroepschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Op de website www.verkeershandhaving.nl vind je een bezwaartest. Hiermee kun je een indruk krijgen welke argumenten voor de officier van justitie doorgaans wel of niet aanleiding geven om een beschikking te vernietigen.

Je moet bij je beroepschrift een kopie van de beschikking meesturen en een machtiging van de Leasemaatschappij. Ook moet het beroepschrift zijn voorzien van een dagtekening en je handtekening. Vermeld verder in je beroepschrift in ieder geval je:

  • Naam
  • Voornamen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Rekeningnummer

Wens je een mondelinge toelichting te geven op je beroep? Dan kun je hierom verzoeken in je beroepschrift. Vermeld dan ook een telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent.

Je beroepschrift kun je zenden naar:

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)

Unit Mulder

Postbus 50000

3500 MJ