Klachtenformulier

We hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Wanneer je ons dit laat weten, dan kunnen we hier ook iets mee doen. We nemen je klacht in behandeling en binnen 10 werkdagen kan je van ons een inhoudelijke reactie verwachten. Hieronder kan je jouw klachten over de financiële diensten van Volkswagen Financial Services invullen.

Heb je een klacht over jouw Volkswagen? Neem dan contact op met jouw dealer.

Onafhankelijk klachteninstituut

Inschakeling onafhankelijk klachteninstituut bij consumptief krediet en verzekeringen

Als je een consumptief krediet of verzekering bij ons hebt afgesloten kun je, wanneer wij jouw klacht niet naar jouw tevredenheid oplossen, contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900 3552248, email: info@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer je een consumptief krediet of verzekering hebt afgesloten en niet voor overige producten, zoals Private Lease. Wanneer je geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of je vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Inschakeling geschillencommissie bij private lease

Wanneer wij jouw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kun je contact opnemen met de Geschillencommissie Private Lease. Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op www.degeschillencommissie.nl vind je meer informatie over het indienen. Je kunt hier ook een klachtenformulier invullen.
Persoonlijke gegevens